Wednesday, 10 January 2018

Gelukkig Nieuwjaar! Happy New Year!

Een mock-up van de eetkamer - A mockp-up of the diningroom.

Hoewel het al weer 10 januari is, wil ik iedereen alsnog een gelukkig en gezond 2018 wensen!
Dat het maar een mooi jaar mag worden met veel miniatuur avonturen. Helaas is het jaar voor ons iets minder mooi begonnen. Pietje, onze roodwitte Galgo Espagnol heeft ons vlak voor haar vijftiende verjaardag moeten verlaten. We missen haar, maar hopelijk dartelt ze nu rond in de eeuwige jachtvelden. Rust zacht, Pietje!

It is already 10 january but i would still like to wish all of you a happy and healthy 2018! I hope that it will be a good year for all of you with a lot of miniature adventures. Unfortunately for us this year has started with sad news. Pietje, our red and white coloured Spanish Galgo has died last week. We miss her but we trust that she runs around in the eternal huntinggrounds. Rest in peace, Pietje!

Pietje - Huibrecht - Lorca

In december heb ik echter niet stilgezeten ook al hebben jullie geen posts van mij gezien. Na het tekenwerk aan het huis heb ik met MS Paint (volgens mij gebruikt niemand dat programma behalve ik) ontwerpen gemaakt voor de wanden van de verschillende vertrekken die ik ga maken. Bijna elk vertrek heeft al een stijl, indeling en kleurenschema gekregen.

Last december I have been very busy even though you have not seen any posts on this blog. After designing the dollshouse I have been making designs for the walls of eacht room. I used MS Paint for this. ( I think nobody uses that program because it is very basic, but it works for me) :-) 
I intent to give every room its own style and colourscheme. 


Ik heb 3 vertrekken op de bel-etage, de Kleine of Groene salon, de Eetkamer en de Grote Salon uitgeprint op een schaal van 1:50. Het lijkt mij handig om een soort mock-up of maquette te maken van Swinnendael om te zien of de aankleding van de wanden mij bevalt voordat ik het daadwerkelijk ga maken. Eigenlijk best grappig. Ik maak een schaalodel van iets dat in zekere zin zelf een schaalodel is. :-)

I have printed three rooms of the first floor, the green or small drawingroom, the diningroom, and the large drawingroom in 1:50 scale. I want to build a scalemodel of my dollshouse to make sure that the decor and elements are just right before I start making the actual building. It is actualy quite funny. I am making a scale model of what is actualy going to be a scalemodel in itself:-)

 

De uitgeprinte wanden heb ik op ribbelkarton geplakt en uitgesneden. Helaas lukte het mij niet om de individuele ruiten in de vensters uit te snijden. Dat word met ribbelkarton op deze schaal niet mooi. Daarom heb ik de hele vensters uitgesneden. 

I have glued the printed walls on cardboard. I have cut the out of the board. Unfortunately I did not manage to succesfully cut out the individual panes of glass due to the kind of cardboard I have used. Su I have cut out the windows in their entirety.


Daarna heb ik de deuren open gesneden en de wanden aan elkaar geplakt en zo heb ik mock-ups gemaakt van de eerste drie vertrekken van Huis ter Swinnendael.

After this I have taped the walls together. and made the mock-ups of these rooms.The first three rooms of Huis ter Swinnendael.


These three rooms are the numbers 9, 10, and 11 on this floorplan


De Kleine of Groene Salon
Kamer nr. 11:De Kleine Salon, zou gebruikt zijn voor het drinken van thee en het ontvangen van bezoek. De wanden worden bekleed met houten lambrisering en groen beschilderde wandpanelen. De vloer zal bekleed worden met een parket en het plafond wordt wit pleisterwerk met in het midden een medaillon met een plafondschildering. Dit interieur moet lijken op een origineel interieur uit de tijd dat het huis werd gebouwd in 1680 waar behalve de schilderijen en de meubels niet veel is veranderd.

Room nr. 11: The small or green drawingroom would have been used for drinking tea and receiving visitors. The walls will be clad in wooden panels. The floor will consist of wooden floorboards. The ceiling will be made of white plaster with in the center a ceilingpainting. I aim to create an interior which has not changed since (apart from paintings and furniture) the house was built in around 1680.


Gezien vanuit de hal.

Kamer nr. 10: De eetkamer is rond 1770 gemoderniseerd. De wanden zijn bekleed met beschilderde behangsels met een Arcadisch landschap. De schilderingen die ik hier gebruik horen in het echt ook bij elkaar en zijn geschilderd door Jurriaan Andriessen. De schouw wordt geflankeerd door twee wandbuffetten die zilver en porselein bevatten. (daarvoor moet nog heel wat porselein en zilver verzameld worden) :-)
In de tegenoverliggende wand zitten twee "verborgen deuren in de wand.

Room nr. 10: The diningroom, which lies next to the small drawingroom has been modernised in around 1770. The interior is much lighter than its neigbour. he walls have been covered with painted panels which display an Arcadian landscape. The real panels have been painted by Jurriaan Andriessen in the 18th century and were intended to be placed in the same room. Left and right of the chimneybreast are two recessed cupboards which will house silver and porcelain. Cupboards like these can still be found in castles and houses of that era. They would be opened during dinners to show of the best pieces to ones guests. ( I stil have a lot of collecting to do to fill these cupboards) :-)
In the opposite wall there are two hidden doors which would be used by the servants or give access to a cebinet.
De eetkamer met de twee verborgen deuren voor het personeel.
De schouw met de twee wandbuffetten.

Gezien vanaf het balkon.
Kamer nr. 9: De Grote Salon heeft ook zijn oorspronkelijke aankleding gehouden. Het is helemaal bekleed met houten panelen en pilasters die zijn versierd met verguldsel. De bovendeurstukken zijn een allegorie op de krijgskunst en op de kunsten. De schouw is geïnspireerd op de schouwen in paleis Het Loo. De grijze lambriseringen en schouw moet gemarmerd hout voorstellen. Dit wordt de grootste zaal in het huis en heeft daarom het rijkste interieur. Het plafond krijgt 5 plafondschilderingen. In het midden komt een paneel met een allegorische schildering en schilderingen van de vier seizoenen in de hoeken.

Room nr. 9: The large drawingroom has retained its original decor. The panels and pillasters will be decorated with gold leaf. The overdoor paintings depict an allegory on the arts and warfare. The chimneybreast is inspired by the ones you can see in Het Loo palace. This will be the largest and grandest room in the house and will therefor have the grandest decor. The ceiling will have 5 paintings. the central panel will be an allegorical painting and there will be four paintings of the four seasons in the corners.

De Grote salon

Gezien vanuit de kunstgallerij.


Gezien vanuit de tuin.

Binnenkort maak ik mock-ups voor de andere vertrekken. Op basis van deze drie vertrekken heb ik al gezien dat de schouwen te hoog zijn in verhouding tot de deuren. De vertrekken op de Bel-etage zijn namelijk 5 meter hoog en dan zou de open haard ruim twee meter hoog zijn en dat is wat overdreven.

Soon I will make mock-ups for more of the rooms that I plan to build. From making thes thee I have discovered that I made the fireplaces to high. The roomheight is 5 meters. And the fireplaces shown are almost 2 meters high. That is too high. So I will adapt this.Bedankt voor jullie aandacht en interesse. Tot binnenkort.

Thank you for your visit and interest. Till next time.

Wednesday, 22 November 2017

Hoe is Huis ter Swinnendael ontstaan? deel 3. - How does Huis ter Swinnendael come into existence? part 3.

Hollands Classicisme, Ingetogen Barok! - Dutch Classicism, restraint Baroque!

Een eerder ontwerp - A design that hasn't made it.
Een terugblik - Looking back.

In juli en augustus heb ik verteld over mijn schetsen voor poppenhuizen in de Engelse Georgian stijl en een ontwerp voor een Gotisch kasteel. Ik heb veel plezier beleefd aan het bedenken en uittekenen van deze huizen. Echter hadden deze twee stijlen ook bepaalde nadelen.
  1. Ten eerste wilde ik geen buitenlandse stijl voor mijn huis, hoe prachtig ik de Engelse landhuizen en Franse Chateau's ook vind.
  2. Ten tweede zou het kasteel dat ik had ontworpen te groot worden. Tegelijkertijd was de meubilering van een dergelijk gebouw in de 12e of 13e eeuw best wel spartaans in vergelijking met latere eeuwen. In ieder geval te Spartaans om het maken ervan leuk te vinden.
In july and august I have shown you my sketches for dollshouses in a Georgian style, and a design for a Gothic castle. I have had a lot of fun, drawing these buildings but I realised that, for me, both styles had a few setbacks.
  1. While sketching a few façades I realised I wanted a Dutch building instead of a foreign one. I really love English and French architectural styles. But this time it had to be something Dutch.
  2. The mediëval castle I had designed, would be far too big if built in 1 inch scale. At the same time I felt that the interior would be to Spartan for me to enjoy making it.
Daarnaast lijkt het mij erg leuk om een huis te maken dat (op bescheiden wijze) een echo is van de wereldberoemde Pronkpoppenhuizen uit de 17e en 18e eeuw, die in verschillende Nederlandse musea te vinden zijn. Maar in plaats van de kamers in een kabinet in te bouwen moet het Huis wel het uiterlijk van een echt gebouw krijgen.

Besides that, I would love my house to be in a way an ( albeit a very modest) echo of the stunning and well known babyhouses of the 17th and 18th century, which can be found in several Dutch museums. But a difference with those houses is that my house will not look like cabinet but like a proper building. Or at least that will be my intention. 
Frans Hals museum, Haarlem.

Centraal Museum, Utrecht.
Gemeentemuseum, Den Haag.

Rijksmuseum, Amsterdam.

Architectuurstijl - Architectural style.
Maar welke bouwstijl krijgt het gebouw? Als ik de geschiedenis simplificeer hebben we grofweg drie dominante architectuurstijlen vanaf de renaissance tot 1806, heet jaar waarin het huis en de inrichting worden gesitueerd.

But now that I have finaly decided that it will be a dutch architectural style, which will I use? If we simplify history a little there are three major styles from the renaissance towards 1806, the year wherein my house will be situated. 
Hollands Classicisme, Mauritshuis.
Aan het einde van de renaissance komt het Hollands Classicisme in zwang. Hierbij werd teruggekeken naar het ideaal van de romeinse architectuur. Soberheid en terughoudendheid in decoratie was hier het devies. Denk ook aan het Koninklijk Paleis te Amsterdam.

At the end of the Renaissance Dutch Classicism emerged. The style harks back to the architecture of Roman antiquity and was marked by sobriety and restraint. Besides the Mauritshuis, the Royal Palace in Amsterdam is also a good example.

De Strakke Stijl, Kasteel Middachten, 
Aan het einde van de 17e eeuw gaat dit over in de zogenaamde Strakke Stijl. Een vertaling van de Franse barok van Lodewijk XIV, ontdaan van de meeste versierselen van die stijl. Belangrijk verschil is het weglaten van pilasters en (geblokte) hoeklisenen zodat de vensters in zuivere bakstenen vlakken liggen.

At the end of the 17th century this develops into the so called "strakke stijl." It was reminiscent of the baroque of Louis XIV but without most of the flourishes of that style. An important difference with earlier buildings is the absence of pilasters and quoining. Thus the windows are solely set in brick walls.

Neo Classicisme, Kasteel Verwolde.
In de tweede helft van de 18e eeuw komt met het Neo-Classicisme het Hollands Classicisme weer terug na de excessen van de barok en de Rococo. Maar, nu wat losser en met meer invloeden vanuit Frankrijk en Engeland.

In the second half of the 18th century the neoclassicism emerges and fashion returns to the clean lines of classicism after the exuberance of the Baroque and Rococo. This time however the rules are aplied more loosely and more influences form France and England are visible.

 
Het Huis Ter Swinnendael.
Het huis zal qua inrichting geplaatst worden rond 1806, In het Koninkrijk Holland. De periode tussen de Bataafse Republiek en de inlijving bij het Franse Keizerrijk van Napoleon. Maar het gebouw is dan al niet nieuw meer. Met andere woorden de architectuur van de buitenplaats kan zowel het Hollands Classicisme, als de Strakke stijl, als een vroeg voorbeeld van Neoclassicisme zijn. De foto's hieronder tonen jullie hoe het huis eruit moet komen te zien.

As I have said earlier, the house will be set in the year 1806, during the founding of the kingdom Holland. When the Batavian Republic ceised do exist and Before Napoleon made us part of the French Empire.  But the house predates 1806 so I can choose my favorite of the three styles I have described. The pictures below will show you wat it will look like.
De voorgevel


De zijgevels.

Zie hier de tekeningen van het huis zoals ik het ga bouwen. Het ontwerp is voornamelijk gebaseerd op de strakke stijl en met name het werk van Jacob Roman en Daniel Marot. Onder andere bekend van Paleis het Loo. De zandstenen hoeklisenen zijn een latere odernisering. De achterzijde blijft open. In de twee zijgevels komen deurtjes om bij de kamers aan de voorzijde te kunnen komen. In de voorgevel wordt de hele middengedeelte, de middenrisaliet ook een deur, zodat van daaruit het voorhuis en de hal met trappenhuis wordt bereikt.

And here are the final drawings. The design is based on the Strakke stijl, more specific on the work of Jacob Roman and Daniël Marot. They are alson known for their work on the royal palace of Het Loo. A later generation of inhabitants has added the quoining on the corners to modernise the building. The back will remain open for easy access. I will make doors in the facades on the side to gain access to the rooms in front of the house. The middle part of the front facade will also open to give access to the hall and the staircase.Het huis beslaat vier verdiepingen:

The house will have vour floors.


- Een souterrain met een voorhuis(1) de voorraadkelder(2), de spoelkeuken(3), bediendenkamer(4) kookkeuken(5) en rentmeesters kamer(6).

-The celar, with a hall (1), the larder(2), the scullery(3), the servants hall(4), the kitchen(5) and a room for the steward(6).


- Een bel-etage met een hal met trappenhuis(7), de kunstgalerij(8), de grote (muziek) salon(9), de eetkamer(10) en een kleine (thee) salon(11).

-The Beletage houses the hall with staircase(7), the lower part of the art gallery(8), the large (music) drawingroom(9), the  diningroom(10) and te small drawingroom(11).


- Een verdieping met bovenverdiepingen van de hal (7) en kunstgalerij (8), de gele slaapkamer (12), het kabinet of kleedkamer (13), de bibliotheek(14) en de blauwe slaapkamer (15)

- The second floor houses the upper parts of the hall with the staircase(7) and the art gallery(8), the yellow bedchamber(12), the dressingroom or cabinet(13), the library(14) and the blue bedroom(15).

- Onder het dak komt nog een linnenzolder (16), een opbergzolder (17) en een slaapvertrek voor huisbedienden (18). De rest van de verdieping wordt in beslag genomen door de lichtkoepel boven de kunstgallerij, en de verhoogde plafonds van het trappenhuis en de gele slaapkamer

- In the attic there will be a linnenroom(16), a storageroom(17) and a servants bedchamber(18). The restof this floor is taken up by the light dome above the art gallery and the raised ceilings of the hall and the yellow bedchamber.

Dat zijn in totaal 18 kamers die allemaal een interieur moeten krijgen met alles erop en eraan. Help, waar begin ik aan? :-)

That makes a total of 18 rooms of different sizes that all need an interior. Heavens, what have I begun? :-)


Voor het interieur zijn de regels een stuk losser. Hoewel er een paar typisch Nederlandse en Vlaamse meubelstukken zijn, was een groot del van het interieur geïnspireerd op de stijlen die in Engeland of Frankrijk in de mode waren. Maar dat is een onderwerp voor een volgende keer.

For the interior there is much more choice. There are some typical Dutch and flemish pieces of furniture but fashionable french and english furniturestyles were also very popular. But that is for another post. 

Huibrecht.Tuesday, 24 October 2017

Delfts blauwe Tuinvazen - Delftware Garden Urns

For reading the folowing text in another language, please use the 'Translate' tool in the top right.

Vijf miniatuur tuinvazen op een rij.

In het Haags Gemeentemuseum staat één van de twee prachtige 18e eeuwse poppenhuizen van Sara Rothé. Middenin het poppenhuis staat een tuin, met tuinvazen in miniatuur van Delfts blauw. Op Paleis Het Loo zijn in de tuinen sinds kort weer reconsatructies van Delfts blauwe tuinvazen uit de 17e eeuw te zien. Dat heeft mij geïnspireerd om te proberen mijn eigen versies te maken.


De tuinvazen bij Paleis het Loo

Tuinvazen in het "Haagse" poppenhuis van Sara Rothé.

In September heb ik jullie laten zien dat ik een paar oude eierdoppen heb gekocht om te transformeren naar miniatuur tuinvazen. Ik kan namelijk zelf niet pottenbakken, dus ik had een eierdop nodig die van zichzelf een goede vorm had. En kijk maar naar de tuinvazen van Sara Rothé, dat lijken toch heel veel op eierdoppen, nietwaar? Nu waren eierdoppen in de 18e eeuw geen standaardonderdeel van serviezen, ze bestonden in Europa wel al sinds de 15e eeuw. Dus misschien zijn de tuinvazen in het Haags Gemeentemuseum ook wel eierdoppen. Wie zal het zeggen?

Over de eerste poging was ik niet heel erg tevreden. De lijnen waren wat bibberig. De kleur was net niet het juiste soort blauw en de lijnen waren te dik. 

Herkent u deze nog?

Afgelopen week had ik een middag voor mijzelf. Het natte herfstweer was een goede reden om binnen te blijven en om weer eens te gaan knutselen. Ik had nieuwe porseleinpennen gekocht, deze keer van Edding en ben aan de slag gegaan...

De eerste lijnen.
Als je de eierdop omkeert kan je een tweede lijn zetten zonder
eerst de stift op een andere hoogte vast te moeten zetten.
Ik heb twee paar eierdoppen over van de 5 die ik had gekocht. Om ervoor te zorgen dat de horizontale lijnen nu wel recht lopen heb ik de pen gefixeerd in een houder. Nu hoef ik alleen de eierdop rond te draaien op een gelijke afstand van de pen en ik heb mooie rechte lijnen van een gelijke dikte.

De verticale vlakverdeleling.
Met een passer en een geodriehoek met een gradenboog heb ik een malletje getekend met parten van 60 graden. Zo kan ik het werkvlak verdelen in 6 gelijke stukken. Een handig hulpmiddel waar ik helaas pas na de eerste vaas aan heb gedacht. Dus de eerste wijkt een beetje af, helaas. 

Meer en meer lijntjes.
Dan kan het decoreren pas echt gaan beginnen. De voet van de eerste set heb ik versierd met leeuwenklauwen en rozetten. en tussen de randversieringen en de voet heb ik zes panelen getekend. Deze heb ik afwisselend ingevuld met een rasterpatroon en vogels. De vogels zijn geinspireerd op oude tegels met verschillende vogels erop. Ik heb getracht elke vogel een andere houding te geven. De ene kijkt naar een vlinder, de ander heeft bijvoorbeeld kersen tussen de snavel, staat op een takje, of vliegt. 

Hier heeft de tweede set zijn horizontale lijnen gekregen.

En wéér heel veel lijntjes trekken.
 De tweede set heeftr helaas groene voetjes. Dat hoort niet thuis bij Delfts Blauw. Soms werd de blauwe kleur gecombineerd met het paarse mangaan dat ook veel voor tegels en tegeltableaux is gebruikt. Daarnaast werd in Delft ook meerkleurig luxeaardewerk gemaakt dat bont gedecoreerd werd. Maar dat zou hier niet passen. We denken maar dat het groen een aanslag is van het buiten in de tuin staan komt. Misschien moet Jonkheer Zonneschut zijn tuinman hier eens op aanspreken. :-)Deze twee vazen zijn iets hoger en statiger van vorm dan de andere twee. Ze krijgen daarom de familiewapens van de eigenaren als decoratie. In een groot medaillon zijn in twee ovalen de wapens van de heer en vrouwe des huizes geschilderd.  Aan de achterzijde staat in een medaillon een boom met een figuur. Op de ene vaas een man en op de andere vaas een vrouw.

In het linkerwapen staat een kwartel. Dat is het wapen van Lijsbet Quartel. Zij is de echtgenote van Paul Carel Zonneschut. Zijn wapen staat ook op de eerste vaas die ik heb gedecoreerd. Een gedeeld schild met op het linker veld 2 gouden bollen en op het rechterveld 2 rode balken op wit. Hier zitten geen bewuste keuzes achter. Ook geen geheime heraldische symboliek. Het was gewoon het eerste dat in mij op kwam. Binnenkort, als ik wat verder ben met mijn huis zal ik een kleine post wijden aan de bewoners van het huis met een paar mooie portretten die ik verzameld heb uit digitale museumcollecties. Maar dat is voor later.

En de zijkanten.
Dit paar vazen is, in tegenstelling tot de vorige twee niet in 6 maar in 4 vlakken verdeeld. Tussen de twee medaillons heb ik de resterende ruimte opgevuld met klassieke zeewezens. Samen met vissen en schepen ook een geliefd thema voor de Delftse pottenbakkers in de 17e en de 18e eeuw. Wij hadden onze rijkdom toen voor een groot deel te danken aan de handel over water . Hier zien jullie mijn interpretatie van twee meermannen of tritons. De ene heeft een drietand vast en de ander blaast op een bazuin.
Uiteindelijk worden op die manier vijf eierdoppen...

Getransformeerd naar 5 Delftsblauwe tuinvazen...

Ik hoop dat jullie het leuk vinden. Binnenkort ga ik proberen miniatuur bomen te maken om de vazen mee op te vullen. Ik heb er al een aantal goede tutorials voor verzameld. Nu moet ik er alleen nog tijd voor vinden. :-)

Ik hoop dat jullie het leuk vinden, Tot ziens!
En voor wie nieuwsgierig is... Hier is alvast een 'sneek preview' van mijn volgende project...

Meubels!Swinnendael een idee. - Swinnendael, an idea.

(You'll find the english translation in the second half of the post.) Beste lezer, Mijn naam is Huibrecht en dit is de eerste p...