Wednesday, 22 November 2017

Hoe is Huis ter Swinnendael ontstaan? deel 3. - How does Huis ter Swinnendael come into existence? part 3.

Hollands Classicisme, Ingetogen Barok! - Dutch Classicism, restraint Baroque!

Een eerder ontwerp - A design that hasn't made it.
Een terugblik - Looking back.

In juli en augustus heb ik verteld over mijn schetsen voor poppenhuizen in de Engelse Georgian stijl en een ontwerp voor een Gotisch kasteel. Ik heb veel plezier beleefd aan het bedenken en uittekenen van deze huizen. Echter hadden deze twee stijlen ook bepaalde nadelen.
  1. Ten eerste wilde ik geen buitenlandse stijl voor mijn huis, hoe prachtig ik de Engelse landhuizen en Franse Chateau's ook vind.
  2. Ten tweede zou het kasteel dat ik had ontworpen te groot worden. Tegelijkertijd was de meubilering van een dergelijk gebouw in de 12e of 13e eeuw best wel spartaans in vergelijking met latere eeuwen. In ieder geval te Spartaans om het maken ervan leuk te vinden.
In july and august I have shown you my sketches for dollshouses in a Georgian style, and a design for a Gothic castle. I have had a lot of fun, drawing these buildings but I realised that, for me, both styles had a few setbacks.
  1. While sketching a few façades I realised I wanted a Dutch building instead of a foreign one. I really love English and French architectural styles. But this time it had to be something Dutch.
  2. The mediëval castle I had designed, would be far too big if built in 1 inch scale. At the same time I felt that the interior would be to Spartan for me to enjoy making it.
Daarnaast lijkt het mij erg leuk om een huis te maken dat (op bescheiden wijze) een echo is van de wereldberoemde Pronkpoppenhuizen uit de 17e en 18e eeuw, die in verschillende Nederlandse musea te vinden zijn. Maar in plaats van de kamers in een kabinet in te bouwen moet het Huis wel het uiterlijk van een echt gebouw krijgen.

Besides that, I would love my house to be in a way an ( albeit a very modest) echo of the stunning and well known babyhouses of the 17th and 18th century, which can be found in several Dutch museums. But a difference with those houses is that my house will not look like cabinet but like a proper building. Or at least that will be my intention. 
Frans Hals museum, Haarlem.

Centraal Museum, Utrecht.
Gemeentemuseum, Den Haag.

Rijksmuseum, Amsterdam.

Architectuurstijl - Architectural style.
Maar welke bouwstijl krijgt het gebouw? Als ik de geschiedenis simplificeer hebben we grofweg drie dominante architectuurstijlen vanaf de renaissance tot 1806, heet jaar waarin het huis en de inrichting worden gesitueerd.

But now that I have finaly decided that it will be a dutch architectural style, which will I use? If we simplify history a little there are three major styles from the renaissance towards 1806, the year wherein my house will be situated. 
Hollands Classicisme, Mauritshuis.
Aan het einde van de renaissance komt het Hollands Classicisme in zwang. Hierbij werd teruggekeken naar het ideaal van de romeinse architectuur. Soberheid en terughoudendheid in decoratie was hier het devies. Denk ook aan het Koninklijk Paleis te Amsterdam.

At the end of the Renaissance Dutch Classicism emerged. The style harks back to the architecture of Roman antiquity and was marked by sobriety and restraint. Besides the Mauritshuis, the Royal Palace in Amsterdam is also a good example.

De Strakke Stijl, Kasteel Middachten, 
Aan het einde van de 17e eeuw gaat dit over in de zogenaamde Strakke Stijl. Een vertaling van de Franse barok van Lodewijk XIV, ontdaan van de meeste versierselen van die stijl. Belangrijk verschil is het weglaten van pilasters en (geblokte) hoeklisenen zodat de vensters in zuivere bakstenen vlakken liggen.

At the end of the 17th century this develops into the so called "strakke stijl." It was reminiscent of the baroque of Louis XIV but without most of the flourishes of that style. An important difference with earlier buildings is the absence of pilasters and quoining. Thus the windows are solely set in brick walls.

Neo Classicisme, Kasteel Verwolde.
In de tweede helft van de 18e eeuw komt met het Neo-Classicisme het Hollands Classicisme weer terug na de excessen van de barok en de Rococo. Maar, nu wat losser en met meer invloeden vanuit Frankrijk en Engeland.

In the second half of the 18th century the neoclassicism emerges and fashion returns to the clean lines of classicism after the exuberance of the Baroque and Rococo. This time however the rules are aplied more loosely and more influences form France and England are visible.

 
Het Huis Ter Swinnendael.
Het huis zal qua inrichting geplaatst worden rond 1806, In het Koninkrijk Holland. De periode tussen de Bataafse Republiek en de inlijving bij het Franse Keizerrijk van Napoleon. Maar het gebouw is dan al niet nieuw meer. Met andere woorden de architectuur van de buitenplaats kan zowel het Hollands Classicisme, als de Strakke stijl, als een vroeg voorbeeld van Neoclassicisme zijn. De foto's hieronder tonen jullie hoe het huis eruit moet komen te zien.

As I have said earlier, the house will be set in the year 1806, during the founding of the kingdom Holland. When the Batavian Republic ceised do exist and Before Napoleon made us part of the French Empire.  But the house predates 1806 so I can choose my favorite of the three styles I have described. The pictures below will show you wat it will look like.
De voorgevel


De zijgevels.

Zie hier de tekeningen van het huis zoals ik het ga bouwen. Het ontwerp is voornamelijk gebaseerd op de strakke stijl en met name het werk van Jacob Roman en Daniel Marot. Onder andere bekend van Paleis het Loo. De zandstenen hoeklisenen zijn een latere odernisering. De achterzijde blijft open. In de twee zijgevels komen deurtjes om bij de kamers aan de voorzijde te kunnen komen. In de voorgevel wordt de hele middengedeelte, de middenrisaliet ook een deur, zodat van daaruit het voorhuis en de hal met trappenhuis wordt bereikt.

And here are the final drawings. The design is based on the Strakke stijl, more specific on the work of Jacob Roman and Daniël Marot. They are alson known for their work on the royal palace of Het Loo. A later generation of inhabitants has added the quoining on the corners to modernise the building. The back will remain open for easy access. I will make doors in the facades on the side to gain access to the rooms in front of the house. The middle part of the front facade will also open to give access to the hall and the staircase.Het huis beslaat vier verdiepingen:

The house will have vour floors.


- Een souterrain met een voorhuis(1) de voorraadkelder(2), de spoelkeuken(3), bediendenkamer(4) kookkeuken(5) en rentmeesters kamer(6).

-The celar, with a hall (1), the larder(2), the scullery(3), the servants hall(4), the kitchen(5) and a room for the steward(6).


- Een bel-etage met een hal met trappenhuis(7), de kunstgalerij(8), de grote (muziek) salon(9), de eetkamer(10) en een kleine (thee) salon(11).

-The Beletage houses the hall with staircase(7), the lower part of the art gallery(8), the large (music) drawingroom(9), the  diningroom(10) and te small drawingroom(11).


- Een verdieping met bovenverdiepingen van de hal (7) en kunstgalerij (8), de gele slaapkamer (12), het kabinet of kleedkamer (13), de bibliotheek(14) en de blauwe slaapkamer (15)

- The second floor houses the upper parts of the hall with the staircase(7) and the art gallery(8), the yellow bedchamber(12), the dressingroom or cabinet(13), the library(14) and the blue bedroom(15).

- Onder het dak komt nog een linnenzolder (16), een opbergzolder (17) en een slaapvertrek voor huisbedienden (18). De rest van de verdieping wordt in beslag genomen door de lichtkoepel boven de kunstgallerij, en de verhoogde plafonds van het trappenhuis en de gele slaapkamer

- In the attic there will be a linnenroom(16), a storageroom(17) and a servants bedchamber(18). The restof this floor is taken up by the light dome above the art gallery and the raised ceilings of the hall and the yellow bedchamber.

Dat zijn in totaal 18 kamers die allemaal een interieur moeten krijgen met alles erop en eraan. Help, waar begin ik aan? :-)

That makes a total of 18 rooms of different sizes that all need an interior. Heavens, what have I begun? :-)


Voor het interieur zijn de regels een stuk losser. Hoewel er een paar typisch Nederlandse en Vlaamse meubelstukken zijn, was een groot del van het interieur geïnspireerd op de stijlen die in Engeland of Frankrijk in de mode waren. Maar dat is een onderwerp voor een volgende keer.

For the interior there is much more choice. There are some typical Dutch and flemish pieces of furniture but fashionable french and english furniturestyles were also very popular. But that is for another post. 

Huibrecht.Tuesday, 24 October 2017

Delftware Garden Urns - a tutorial

For reading the folowing text in another language, please use the 'Translate' tool in the top right.

Vijf miniatuur tuinvazen op een rij.

In het Haags Gemeentemuseum staat één van de twee prachtige 18e eeuwse poppenhuizen van Sara Rothé. Middenin het poppenhuis staat een tuin, met tuinvazen in miniatuur van Delfts blauw. Op Paleis Het Loo zijn in de tuinen sinds kort weer reconsatructies van Delfts blauwe tuinvazen uit de 17e eeuw te zien. Dat heeft mij geïnspireerd om te proberen mijn eigen versies te maken.


De tuinvazen bij Paleis het Loo

Tuinvazen in het "Haagse" poppenhuis van Sara Rothé.

In September heb ik jullie laten zien dat ik een paar oude eierdoppen heb gekocht om te transformeren naar miniatuur tuinvazen. Ik kan namelijk zelf niet pottenbakken, dus ik had een eierdop nodig die van zichzelf een goede vorm had. En kijk maar naar de tuinvazen van Sara Rothé, dat lijken toch heel veel op eierdoppen, nietwaar? Nu waren eierdoppen in de 18e eeuw geen standaardonderdeel van serviezen, ze bestonden in Europa wel al sinds de 15e eeuw. Dus misschien zijn de tuinvazen in het Haags Gemeentemuseum ook wel eierdoppen. Wie zal het zeggen?

Over de eerste poging was ik niet heel erg tevreden. De lijnen waren wat bibberig. De kleur was net niet het juiste soort blauw en de lijnen waren te dik. 

Herkent u deze nog?

Afgelopen week had ik een middag voor mijzelf. Het natte herfstweer was een goede reden om binnen te blijven en om weer eens te gaan knutselen. Ik had nieuwe porseleinpennen gekocht, deze keer van Edding en ben aan de slag gegaan...

De eerste lijnen.
Als je de eierdop omkeert kan je een tweede lijn zetten zonder
eerst de stift op een andere hoogte vast te moeten zetten.
Ik heb twee paar eierdoppen over van de 5 die ik had gekocht. Om ervoor te zorgen dat de horizontale lijnen nu wel recht lopen heb ik de pen gefixeerd in een houder. Nu hoef ik alleen de eierdop rond te draaien op een gelijke afstand van de pen en ik heb mooie rechte lijnen van een gelijke dikte.

De verticale vlakverdeleling.
Met een passer en een geodriehoek met een gradenboog heb ik een malletje getekend met parten van 60 graden. Zo kan ik het werkvlak verdelen in 6 gelijke stukken. Een handig hulpmiddel waar ik helaas pas na de eerste vaas aan heb gedacht. Dus de eerste wijkt een beetje af, helaas. 

Meer en meer lijntjes.
Dan kan het decoreren pas echt gaan beginnen. De voet van de eerste set heb ik versierd met leeuwenklauwen en rozetten. en tussen de randversieringen en de voet heb ik zes panelen getekend. Deze heb ik afwisselend ingevuld met een rasterpatroon en vogels. De vogels zijn geinspireerd op oude tegels met verschillende vogels erop. Ik heb getracht elke vogel een andere houding te geven. De ene kijkt naar een vlinder, de ander heeft bijvoorbeeld kersen tussen de snavel, staat op een takje, of vliegt. 

Hier heeft de tweede set zijn horizontale lijnen gekregen.

En wéér heel veel lijntjes trekken.
 De tweede set heeftr helaas groene voetjes. Dat hoort niet thuis bij Delfts Blauw. Soms werd de blauwe kleur gecombineerd met het paarse mangaan dat ook veel voor tegels en tegeltableaux is gebruikt. Daarnaast werd in Delft ook meerkleurig luxeaardewerk gemaakt dat bont gedecoreerd werd. Maar dat zou hier niet passen. We denken maar dat het groen een aanslag is van het buiten in de tuin staan komt. Misschien moet Jonkheer Zonneschut zijn tuinman hier eens op aanspreken. :-)Deze twee vazen zijn iets hoger en statiger van vorm dan de andere twee. Ze krijgen daarom de familiewapens van de eigenaren als decoratie. In een groot medaillon zijn in twee ovalen de wapens van de heer en vrouwe des huizes geschilderd.  Aan de achterzijde staat in een medaillon een boom met een figuur. Op de ene vaas een man en op de andere vaas een vrouw.

In het linkerwapen staat een kwartel. Dat is het wapen van Lijsbet Quartel. Zij is de echtgenote van Paul Carel Zonneschut. Zijn wapen staat ook op de eerste vaas die ik heb gedecoreerd. Een gedeeld schild met op het linker veld 2 gouden bollen en op het rechterveld 2 rode balken op wit. Hier zitten geen bewuste keuzes achter. Ook geen geheime heraldische symboliek. Het was gewoon het eerste dat in mij op kwam. Binnenkort, als ik wat verder ben met mijn huis zal ik een kleine post wijden aan de bewoners van het huis met een paar mooie portretten die ik verzameld heb uit digitale museumcollecties. Maar dat is voor later.

En de zijkanten.
Dit paar vazen is, in tegenstelling tot de vorige twee niet in 6 maar in 4 vlakken verdeeld. Tussen de twee medaillons heb ik de resterende ruimte opgevuld met klassieke zeewezens. Samen met vissen en schepen ook een geliefd thema voor de Delftse pottenbakkers in de 17e en de 18e eeuw. Wij hadden onze rijkdom toen voor een groot deel te danken aan de handel over water . Hier zien jullie mijn interpretatie van twee meermannen of tritons. De ene heeft een drietand vast en de ander blaast op een bazuin.
Uiteindelijk worden op die manier vijf eierdoppen...

Getransformeerd naar 5 Delftsblauwe tuinvazen...

Ik hoop dat jullie het leuk vinden. Binnenkort ga ik proberen miniatuur bomen te maken om de vazen mee op te vullen. Ik heb er al een aantal goede tutorials voor verzameld. Nu moet ik er alleen nog tijd voor vinden. :-)

Ik hoop dat jullie het leuk vinden, Tot ziens!
En voor wie nieuwsgierig is... Hier is alvast een 'sneek preview' van mijn volgende project...

Meubels!Monday, 9 October 2017

Manden weven - Weaving baskets


For reading the folowing text in another language, please use the 'Translate' tool in the top right.

Manden weven - Weaving baskets

Wie de poppenhuizen uit de 17e en 18e eeuw in het Rijksmuseum, het Haags Gemeentemuseum, het Centraal museum of het Frans Hals museum bezoekt, zal zien dat overal gevlochten manden, korven zijn gebruikt. Kleine en grote manden. Zoals wasmanden in de linnenkamer, manden in de voorraadkelders, maar ook vuur en luiermanden in de chique slaapkamers en kraamkamers van de bewoners. Ik wil zelf proberen verschillende manden en korven te maken voor Swinnendael. Eerst een paar simpele manden om de techniek onder de knie te krijgen. Daarna de wat meer ingewikkelde ontwerpen voor de mooie kamers. En de manden die niet goed genoeg zijn, kunnen nog altijd een plek op de zolder krijgen. 😊

Je kan verschillende materialen gebruiken. Ik gebruik hier papierdraad en keukengaren. Beiden in een naturel kleur. Die kleur komt het dichtst bij de kleur van wilgentenen. Ik vind het resultaat van geverfde miniatuurmanden niet zo mooi. En de oude mandjes in de musea zijn ook zelden geverfd. Voor de eerste mand begon ik met zeven strengen papierdraad die ik drie om vier vast hield en heb gefixeerd met garen. Dit heb ik zonder lijm gedaan, hoewel lijm gebruiken wel makkelijker is.


Nadat de strengen gefixeerd zijn door de garen er een aantal maal omheen te winden kan het weven beginnen. Spreid de strengen papierdraad tot een stervorm. Pak een draad met een lengte van een paar meter.neem de uiteinden in één hand samen en pak met je andere hand het midden van de lengte garen beet. Schuif dit tussen twee strengen. Vlecht nu beide helften van de garen om de volgende streng door de onderste draad neer boven te hakken en de bovenste draad naar onderen.


Na een paar keer rond te zijn gegaan kan je de strengen papierdraad met een tangetje in een rechte hoek ombuigen. Als je nu verder gaat met weven, vorm je de wand van de mand. Vooral nu krijg je soms het gevoel dat je met een kleine octopus aan het worstelen bent. Maar niet getreurd, een paar meter keukengaren verder en je hebt iets dat op onderstaande lijkt.


 Ik heb de resterende stukken papierdraad naar beneden en naar binnen gevouwen om het weefwerk op zijn plaats te houden. Na het afknippen van deze stukken heb ik een geweven bandje erop gelijmd als rand.

Vier strengen heb ik iets langer gelaten om handvatten van te maken. Qua formaat lijkt mij dit een mooie mand om hout voor de open haarden in te vervoeren. Tot nu toe heb ik drie manden gemaakt. Alle drie hebben een ander formaat en een andere afwerking van de rand gekregen. Binnenkort wil ik een paar linnenmanden en een eendenkorf maken. Die zullen iets verfijnder worden dan de huidige manden.


Ik heb de beschrijving van het weven beperkt gehouden. Op internet zijn verschillende prima tutorials te vinden om zelf aan de slag te gaan. Zoals bijvoorbeeld op de site van the spruce. Heel veel bruikbare informatie en andere tutorials staan bijvoorbeeld ook op: http://jicolin.free.fr/en/techvannerie.html.

Ik hou jullie op de hoogte maar dit was het voor nu.Sunday, 1 October 2017

De Grand Tour van Polyander Carel Zonneschut


Gisteren ben ik voor het eerst naar de DHN beurs in Arnhem geweest. Ik vond het geweldig. De Beurs is een echt walhalla waar ik van de ene in de andere verbazing viel. Ik heb enorm veel fraaie miniaturen gezien en met heel veel vriendelijke en interessante miniaturisten gesproken. Het was heel interessant om met deze vaklui te praten. Velen hebben mij hele goede tips gegeven waar ik veel aan hoop te hebben. 

Ik heb mij heel erg moeten inhouden om niet heel veel van de fraaie miniaturen te kopen die ik op termijn zeker wil hebben. :-) Sparen voor al dat moois is het devies! Ik heb me niet helemaal kunnen onthouden van het doen van aankopen. Deze drie zilveren beeldjes op Zwart houten voeten kon ik niet laten staan.

De beelden zijn kopieën van 3 beroemde standbeelden die in Italië zijn te bezichtigen. Van links naar rechts zijn het:
  1. De David van Michelangelo; te vinden in Florence op zowel het Plaza del Signoria (kopie) als de Gelleria dell'Academia (het origineel)
  2. De Belvedere Apollo; Een beeld uit de antieke oudheid. Opgegraven in de renaissance en te bezichtigen in het Belvedere in het Vaticaan.
  3. De David van Donatello; Met het zwaard in de hand en nonchalant staand op het afgehouwen hoofd van Goliath. Ook te bezzichtigen in Florence.
Donatello's beeld staat iets apart omdat hij een andere voet heeft dan de linker twee. In de achttiende eeuw was het gebruikelijk voor zonen in familie's,zoals de Zonneschuts die op Swinnendael wonen, om een Grand Tour te maken door Europa. Vooral Florence, Venetië en Rome waren bestemmingen die op het lijstje met "must see's" stonden. 
Paul (Polyander) Carel Zonneschut
(portret uit de digitale collectie van The Metropolitan Museum of Art)

Polyander Carel Zonneschut, heer van Swinnendael, heeft in zijn jeugd ook zo'n reis gemaakt en dit zijn een paar van de souvenirs die hij mee terug heeft genomen. Ik weet nog niet precies waar, maar ze gaan een mooi plaatsje krijgen!

Tuesday, 15 August 2017

Miniatuur porselein - Miniature porcelain

For reading the folowing text in another language, please use the 'Translate' tool on the top right.


Ik heb twee Japanse Imari pijpvaasjes en drie Chinese Kangxi vaasjes op de kop getikt voor een zacht prijsje. De Japanse vaasjes komen uit de 19e eeuw maar de Chinese vaasjes komen uit de 18e eeuw. Ik ben heel blij met deze aankoop. Ze vormen het begin van een kleine verzameling miniatuur porselein.

Een fraaie verzameling van Chinees porselein was in de 17e en 18e eeuw een groot bezit. Een statussymbool waar iedere vermogende familie hun verfijnde smaak en welstand kon tonen. Op Swinnendael kan een bescheiden verzameling natuurlijk niet ontbreken.

Deze vaasjes zijn vier tot zes centimeter hoog. Wat neerkomt op miniaturen van vazen van 48 tot 72 centimeter hoog. De kleine vaasjes zullen op kasten of tafels worden uitgestald. De twee grote Imar vaasjes wil ik op zelfgemaakte standaards/tafeltjes neerzetten. Hierbij denk ik aan het voorbeeld dat in de hal van kasteel Duivenvoorde staat. Maar eerst nog meer vaasjes verzamelen.

Tot snel.


Wednesday, 9 August 2017

Delfts blauwe Tuinvaas - Delftware Garden UrnFor reading the folowing text in another language, please use the 'Translate' tool in the top right.

Mijn eerste zelfgemaakte miniatuur. Van eierdop tot tuinvaas.


In het Haags Gemeentemuseum staat één van de twee prachtige 18e eeuwse poppenhuizen van Sara Ploos van Amstel. Middenin het poppenhuis staat een tuin, met porseleinen tuinvazen van Delfts Blauw. Afgelopen jaar was ik op de Concours d'Elegance op het Loo en nadat we genoeg oldtimers hadden gezien wandelden wij in de paleistuinen waar zojuist de Gereconstrueerde tuinvazen in Delfts blauw te zien waren voor publiek. Deze twee zaken hebben mij geïnspireerd tot het vervaardigen van tuinvazen voor mijn nog te bouwen buitenplaats.

De gereconstrueerde tuinvazen in de tuinen van Paleis het Loo.

De Tuin van Sara Ploos van Amstel's 'Haags' poppenhuis.

Detail van de Tuinvazen die zij liet maken voor haar tuin.
Maar hoe doe ik dat? Ik heb geen spullen om zelf aardewerk of porselein te maken. Het kopen van originele exemplaren, als ik ze kan vinden, zullen niet in mijn budget passen. Het viel mij op dat deze vazen qua vorm en grootte wel iets weg hebben van eierdopjes. Dus zocht ik marktplaats af naar eierdopjes die een goede vorm hadden. Het liefst had ik rommelmarkten afgelopen, maar daarvoor had ik het de afgelopen helaas te druk.

Mijn eierdoppen. Genoeg voor twee sets van twee en een reserve om op te experimenteren.
Gelukkig vond ik voor een heel zacht prijsje de overblijfsels van wat ooit 2 zespersoons setjes waren geweest. Zie onderstaande foto, Doordat zij niet zo'n hoge voet hebben als de doorsnee eierdop vond ik ze heel toepasselijk voor mijn kleine project. Gelukkig vond ik in een hobbywinkel ook verfpennen die geschikt zijn voor porselein en keramiek. Na het bakken in de oven is de decoratie zelfs bestand tegen de vaatwasser. Maar eerst heb ik een paar ontwerpen gemaakt op papier.


De ontwerpen zijn niet helemaal op schaal en ook is de vorm iets meer uitgerekt dan de eierdoppen zelf. Het is dan ook lastig om het hele ontwerp op de eierdop te krijgen. Maar als voorbeeld en referentie zijn ze heel bruikbaar. Dan is het nu tijd om aan de slag te gaan.

De eerste streep, of is het een lijn?

Een eerste cartouche.

Een rasterdecoratie aan de ene kant.

Een 'Chinese' bloemdecoratie aan de andere kant.
Omdat ik een derde eierdop heb kon ik experimenteren met het gebruik van de stiften. Ik heb deze vaas dan ook twee verschillende cartouches gegeven. Daarnaast heb ik daartussen aan de ene kant een rasterpatroon aangebracht en aan de andere kant een bloempatroon.

Ik heb stiften van twee merken gekocht. Blauw, rood en goudkleurig. Naast Delfts blauw kan ik bijvoorbeeld ook iets een rood blauw Imari decor geven als dat zo uitkomt. Ik ontdekte dat de tip van de Panduro stiften een stuk dikker zijn dan die van Edding. Helaas had ik geen blauwe Edding stift. Dan had ik meer details kunnen toevoegen. Nu oogt de decoratie dik en zwaar. Verder is de Panduro stift heel prettig in gebruik. Ik zal hem meer voor het invullen van kleurvlakken gebruiken dan decoraties die ik in fijne lijnen wil aanbrengen. 

Het enige wat er nu nog ontbreekt is een sinaasappelboompje op stam.


En hier het resultaat na het bakken in de oven. De wapenschilden heb ik ingekleurd met rood en goud. De kernen van de bloemen hebben ook een gouden stip gekregen. Het contrast met een nog ongeverfde eierdop is groot. Ik ben tevreden maar ga wel een blauwe Edding stift kopen omdat ik daarmee lijnen kan trekken die bijna drie keer dunner zijn dan deze. 

Zodra ik de andere vier eierdoppen heb gedecoreerd laat ik de resultaten graag aan jullie zien. En dan met miniatuur citrusboompjes erin.

Hebben jullie trouwens een voorkeur voor een van de twee decoraties? Laat het me maar weten.