Wednesday, 22 November 2017

Hoe is Huis ter Swinnendael ontstaan? deel 3. - How does Huis ter Swinnendael come into existence? part 3.

Hollands Classicisme, Ingetogen Barok! - Dutch Classicism, restraint Baroque!

Een eerder ontwerp - A design that hasn't made it.
Een terugblik - Looking back.

In juli en augustus heb ik verteld over mijn schetsen voor poppenhuizen in de Engelse Georgian stijl en een ontwerp voor een Gotisch kasteel. Ik heb veel plezier beleefd aan het bedenken en uittekenen van deze huizen. Echter hadden deze twee stijlen ook bepaalde nadelen.
  1. Ten eerste wilde ik geen buitenlandse stijl voor mijn huis, hoe prachtig ik de Engelse landhuizen en Franse Chateau's ook vind.
  2. Ten tweede zou het kasteel dat ik had ontworpen te groot worden. Tegelijkertijd was de meubilering van een dergelijk gebouw in de 12e of 13e eeuw best wel spartaans in vergelijking met latere eeuwen. In ieder geval te Spartaans om het maken ervan leuk te vinden.
In july and august I have shown you my sketches for dollshouses in a Georgian style, and a design for a Gothic castle. I have had a lot of fun, drawing these buildings but I realised that, for me, both styles had a few setbacks.
  1. While sketching a few façades I realised I wanted a Dutch building instead of a foreign one. I really love English and French architectural styles. But this time it had to be something Dutch.
  2. The mediëval castle I had designed, would be far too big if built in 1 inch scale. At the same time I felt that the interior would be to Spartan for me to enjoy making it.
Daarnaast lijkt het mij erg leuk om een huis te maken dat (op bescheiden wijze) een echo is van de wereldberoemde Pronkpoppenhuizen uit de 17e en 18e eeuw, die in verschillende Nederlandse musea te vinden zijn. Maar in plaats van de kamers in een kabinet in te bouwen moet het Huis wel het uiterlijk van een echt gebouw krijgen.

Besides that, I would love my house to be in a way an ( albeit a very modest) echo of the stunning and well known babyhouses of the 17th and 18th century, which can be found in several Dutch museums. But a difference with those houses is that my house will not look like cabinet but like a proper building. Or at least that will be my intention. 
Frans Hals museum, Haarlem.

Centraal Museum, Utrecht.
Gemeentemuseum, Den Haag.

Rijksmuseum, Amsterdam.

Architectuurstijl - Architectural style.
Maar welke bouwstijl krijgt het gebouw? Als ik de geschiedenis simplificeer hebben we grofweg drie dominante architectuurstijlen vanaf de renaissance tot 1806, heet jaar waarin het huis en de inrichting worden gesitueerd.

But now that I have finaly decided that it will be a dutch architectural style, which will I use? If we simplify history a little there are three major styles from the renaissance towards 1806, the year wherein my house will be situated. 
Hollands Classicisme, Mauritshuis.
Aan het einde van de renaissance komt het Hollands Classicisme in zwang. Hierbij werd teruggekeken naar het ideaal van de romeinse architectuur. Soberheid en terughoudendheid in decoratie was hier het devies. Denk ook aan het Koninklijk Paleis te Amsterdam.

At the end of the Renaissance Dutch Classicism emerged. The style harks back to the architecture of Roman antiquity and was marked by sobriety and restraint. Besides the Mauritshuis, the Royal Palace in Amsterdam is also a good example.

De Strakke Stijl, Kasteel Middachten, 
Aan het einde van de 17e eeuw gaat dit over in de zogenaamde Strakke Stijl. Een vertaling van de Franse barok van Lodewijk XIV, ontdaan van de meeste versierselen van die stijl. Belangrijk verschil is het weglaten van pilasters en (geblokte) hoeklisenen zodat de vensters in zuivere bakstenen vlakken liggen.

At the end of the 17th century this develops into the so called "strakke stijl." It was reminiscent of the baroque of Louis XIV but without most of the flourishes of that style. An important difference with earlier buildings is the absence of pilasters and quoining. Thus the windows are solely set in brick walls.

Neo Classicisme, Kasteel Verwolde.
In de tweede helft van de 18e eeuw komt met het Neo-Classicisme het Hollands Classicisme weer terug na de excessen van de barok en de Rococo. Maar, nu wat losser en met meer invloeden vanuit Frankrijk en Engeland.

In the second half of the 18th century the neoclassicism emerges and fashion returns to the clean lines of classicism after the exuberance of the Baroque and Rococo. This time however the rules are aplied more loosely and more influences form France and England are visible.

 
Het Huis Ter Swinnendael.
Het huis zal qua inrichting geplaatst worden rond 1806, In het Koninkrijk Holland. De periode tussen de Bataafse Republiek en de inlijving bij het Franse Keizerrijk van Napoleon. Maar het gebouw is dan al niet nieuw meer. Met andere woorden de architectuur van de buitenplaats kan zowel het Hollands Classicisme, als de Strakke stijl, als een vroeg voorbeeld van Neoclassicisme zijn. De foto's hieronder tonen jullie hoe het huis eruit moet komen te zien.

As I have said earlier, the house will be set in the year 1806, during the founding of the kingdom Holland. When the Batavian Republic ceised do exist and Before Napoleon made us part of the French Empire.  But the house predates 1806 so I can choose my favorite of the three styles I have described. The pictures below will show you wat it will look like.
De voorgevel


De zijgevels.

Zie hier de tekeningen van het huis zoals ik het ga bouwen. Het ontwerp is voornamelijk gebaseerd op de strakke stijl en met name het werk van Jacob Roman en Daniel Marot. Onder andere bekend van Paleis het Loo. De zandstenen hoeklisenen zijn een latere odernisering. De achterzijde blijft open. In de twee zijgevels komen deurtjes om bij de kamers aan de voorzijde te kunnen komen. In de voorgevel wordt de hele middengedeelte, de middenrisaliet ook een deur, zodat van daaruit het voorhuis en de hal met trappenhuis wordt bereikt.

And here are the final drawings. The design is based on the Strakke stijl, more specific on the work of Jacob Roman and Daniël Marot. They are alson known for their work on the royal palace of Het Loo. A later generation of inhabitants has added the quoining on the corners to modernise the building. The back will remain open for easy access. I will make doors in the facades on the side to gain access to the rooms in front of the house. The middle part of the front facade will also open to give access to the hall and the staircase.Het huis beslaat vier verdiepingen:

The house will have vour floors.


- Een souterrain met een voorhuis(1) de voorraadkelder(2), de spoelkeuken(3), bediendenkamer(4) kookkeuken(5) en rentmeesters kamer(6).

-The celar, with a hall (1), the larder(2), the scullery(3), the servants hall(4), the kitchen(5) and a room for the steward(6).


- Een bel-etage met een hal met trappenhuis(7), de kunstgalerij(8), de grote (muziek) salon(9), de eetkamer(10) en een kleine (thee) salon(11).

-The Beletage houses the hall with staircase(7), the lower part of the art gallery(8), the large (music) drawingroom(9), the  diningroom(10) and te small drawingroom(11).


- Een verdieping met bovenverdiepingen van de hal (7) en kunstgalerij (8), de gele slaapkamer (12), het kabinet of kleedkamer (13), de bibliotheek(14) en de blauwe slaapkamer (15)

- The second floor houses the upper parts of the hall with the staircase(7) and the art gallery(8), the yellow bedchamber(12), the dressingroom or cabinet(13), the library(14) and the blue bedroom(15).

- Onder het dak komt nog een linnenzolder (16), een opbergzolder (17) en een slaapvertrek voor huisbedienden (18). De rest van de verdieping wordt in beslag genomen door de lichtkoepel boven de kunstgallerij, en de verhoogde plafonds van het trappenhuis en de gele slaapkamer

- In the attic there will be a linnenroom(16), a storageroom(17) and a servants bedchamber(18). The restof this floor is taken up by the light dome above the art gallery and the raised ceilings of the hall and the yellow bedchamber.

Dat zijn in totaal 18 kamers die allemaal een interieur moeten krijgen met alles erop en eraan. Help, waar begin ik aan? :-)

That makes a total of 18 rooms of different sizes that all need an interior. Heavens, what have I begun? :-)


Voor het interieur zijn de regels een stuk losser. Hoewel er een paar typisch Nederlandse en Vlaamse meubelstukken zijn, was een groot del van het interieur geïnspireerd op de stijlen die in Engeland of Frankrijk in de mode waren. Maar dat is een onderwerp voor een volgende keer.

For the interior there is much more choice. There are some typical Dutch and flemish pieces of furniture but fashionable french and english furniturestyles were also very popular. But that is for another post. 

Huibrecht.